Sedäntekiö

Mikä on 69 Eyesin vastakohta?
– No, tietysti 69 Eno.

Takaisinko?